Bảng giá in băng keo
Lưu ý: giá dưới đây chưa bao gồm trục in, khách muốn in bắt buộc làm trục in giá 2.500.000đ cho lần đầu tiên, các lần in sau miễn phí trục in.
Băng keo 50 MIC
stttên hàng quy cách đvt đơn giá ghi chú
1băng keo trong (hoặc đục) in 1 màu 4.8cm x 80 yard
1 cây 6 cuộn, 1.2kg
cuộn 22.000đ Số lượng tối thiểu 120 cây (5 bao, 1 cao 20 cây, 1 cây 6 cuộn)
2băng keo màu in 1 màu 4.8cm x 80 yard
1 cây 6 cuộn, 1.2kg
cuộn 24.000đ Số lượng tối thiểu 120 cây (5 bao, 1 cao 20 cây, 1 cây 6 cuộn)
3băng keo trong (hoặc đục) in 1 màu 4.8cm x 80 yard
1 cây 6 cuộn, 1.2kg
cuộn 20.000đ Số lượng tối thiểu 20 bao
4băng keo màu in 1 màu 4.8cm x 80 yard
1 cây 6 cuộn, 1.2kg
cuộn 22.000đ Số lượng tối thiểu 20 bao
5băng keo trong (hoặc đục) in 1 màu 4.8cm x 80 yard
1 cây 6 cuộn, 1.2kg
cuộn 14.000đ Số lượng tối thiểu 40 bao
6băng keo màu in 1 màu 4.8cm x 80 yard
1 cây 6 cuộn, 1.2kg
cuộn 16.000đ Số lượng tối thiểu 40 bao