Tên hàng Giá 1 cây Giá 1 thùng Giá 3 thùng Giá 5 thùng
1. Màng PE khổ 25cm
(900g/1 cây)
50,000đ/1 cây 40,000đ/1 cây 37,000đ/1 cây 35,000đ/1 cây
2. Màng PE khổ 50cm
(1.4kg/1 cây)
95,000đ/1 cây 60,000đ/1 cây 58,000đ/1 cây 55,000đ/1 cây
3. Màng PE khổ 50cm
(2.4kg/1 cây)
135,000đ/1 cây 85,000đ/1 cây 82,000đ/1 cây 78,000đ/1 cây
Bảng giá sỉ màng PE