Mừng khai trương Chi nhánh 117/17C. Hồ Văn Long, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân

Hộp giấy C.O.D  cho shop bán hàng online, kéo sang phải để xem thêm nhé.

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 8x8x15cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 6x6x6cm

0

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 6x6x12cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 6x6x16cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 7x7x17cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 7x7x27cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 8x8x5cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 8x8x8cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 8x8x12cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 8x8x20cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 10x10x10cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 12x12x12cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 14x5x5cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 15x7x7cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 15x10x5cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 15x10x10cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 18x18x18cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 10x10x18cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 20x10x5cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 20x10x10cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 20x15x5cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 20x15x10cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 20x20x15cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 20x15x15cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 25x15x5cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 25x10x10cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 25x15x5cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 25x15x10cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 25x20x10cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 30x10x10cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 30x12x12cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 30x20x10cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 30x20x20cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 30x24x24cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 35x25x15cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 35x25x20cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 30x15x10cm

1

Thùng giấy Tân Bình

Thùng giấy size 5x5x5cm

1

Thùng carton size lớn và trung phục vụ đa dạng nhu cầu: đóng hàng  hoá, dọn dẹp văn phòng nhà cửa, có  thùng 5 lớp chuyên đi máy bay. Hàng sẵn giao ngay

thùng Trung & Lớn

Thùng giấy carton S56

1

thùng Trung & Lớn

Thùng giấy carton X20

1

thùng Trung & Lớn

Thùng giấy carton X19

1

thùng Trung & Lớn

Thùng giấy carton X18

1

thùng Trung & Lớn

Thùng giấy carton X17

1

thùng Trung & Lớn

Thùng giấy carton X16

1

thùng Trung & Lớn

Thùng giấy carton X14

1

thùng Trung & Lớn

Thùng giấy carton X13

1

thùng Trung & Lớn

Thùng giấy carton S51

1

Bubble wrab/ chống sốc/xốp hơi

Quy cách Giá 1 cuộn Giá 3 cuộn Hình ảnh
20cm x 100m 70.000đ 60.000đ
35cm x 100m 115.000đ 105.000đ
40cm x 100m 130.000đ 120.000đ
50cm x 100m 160.000đ 150.000đ
70cm x 100m 215.000đ 205.000đ
Vận chuyển nhanh trong HCM.